Hội Chứng De Quervain-Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Điều Trị